Spring naar inhoud

Leren met hoofd hart en handen

Het Zonnewiel is een basisschool voor vrijeschoolonderwijs in De Bilt. Op de vrijeschool gaat onderwijs verder dan alleen goed leren lezen of rekenen. Ieder kind heeft van zichzelf bepaalde talenten. Wij willen dat het kind deze kan ontdekken en ontwikkelen.

Ben je op zoek naar een (andere) school voor je kind? Kom dan op een van onze open middagen een kijkje nemen op het Zonnewiel.

Lees verder over ons onderwijs