Vorige week liepen leerlingen van onze school mee aan de sponsorloop ‘Wandelen voor Water’. Door met 6 liter water 6 kilometer te lopen hebben we €2.400 opgehaald voor leeftijdgenoten in Ethiopië.

Waterprogramma Ethiopië
Met de sponsorloop zamelden we geld in voor kinderen in Ethiopië die de dupe zijn van een gebrek aan drinkwater, slechte riolering en afval. Ze wonen in sloppenwijken. Ze worden ziek of gaan zelfs dood door vervuild water. Amref Flying Doctors werkt in de sloppenwijken aan het aanleggen en vernieuwen van waterbronnen en riolering. Het geld dat de kinderen van onze school hebben opgehaald is bestemd voor dit water en sanitatieprogramma in Ethiopië.
We zijn heel trots op deze wandel- en inzamelprestatie. Alle sponsoren bedankt!
Meer over Wandelen voor water