kleuterleerkracht gezocht

in verband met zwangerschapsvervanging

  

Aanstelling:              0,4 FTE
Periode:                   7 januari tot en met 19 april 2019
Werkdagen:             maandag en dinsdag
Taken:                      klassenverantwoordelijkheid, oudercontacten, klassenadministratie, vergaderingen, schooltaken.

Wij bieden:

 • een eigentijdse vrijeschool met een enthousiast en betrokken team;
 • een fijne kleuterklas met momenteel 19 kleuters (gaat nog groeien dit schooljaar);
 • een ervaren duo-partner die van woensdag tot en met vrijdag voor deze klas staat;
 • een betrokken oudergroep;
 • ondersteuning door de kleutercoördinator bij het inwerken;
 • een ervaren intern begeleider en een heldere zorgstructuur;
 • 4 betaalde inwerkdagen in december, zodat je de klas kunt leren kennen en voor de kinderen alvast een vertrouwd gezicht bent.

Wij zoeken een collega:

 • met opleiding Vrijeschool Pabo (Helicon);
 • die minimaal 1 jaar ervaring heeft in de kleuterklas van de een vrijeschool én hier ook klassenverantwoordelijkheid had;
 • die deel van ons kleuterteam wil worden in deze periode en zich daar actief voor inzet;
 • die zich laat informeren of zelf actief informeert naar de klassengewoontes van de huidige klas, de schoolgewoontes, het schoolbeleid en die daar zijn/haar eigen handelen op aanpast.

Meer informatie kun je opvragen bij Tamara Oomkes, 030-2210430, directie@zonnewieldebilt.nl.

Sollicitatieprocedure

Er wordt een gesprek gevoerd met de directie en de aankomende duo-partner.
Zo nodig wordt een tweede ronde ingepland.
Brieven met CV kunnen worden gericht aan Tamara Oomkes (directie@zonnewieldebilt.nl). Brieven graag insturen vóór 13 september 2018. Alle kandidaten krijgen de week daarop bericht.

We zien je sollicitatie graag tegemoet!

 

Op de grens van Utrecht ligt, verscholen in het groen, een eigentijdse vrijeschool. Een school die inspirerend onderwijs hoog in het vaandel heeft staan. Het Zonnewiel kent de reuring van een stadsschool en de gezelligheid en kleinschaligheid van een dorpsschool. De school heeft 210 leerlingen, verdeeld over 9 klassen van zo’n 28 kinderen. Naast het leerkrachtenteam werken we met een fijne ondersteunende ‘crew’, een kindercoach en kunstzinnige ondersteuning. Samen werken we elke dag om ons onderwijs nog inspirerender en levendiger te maken.www.zonnewieldebilt.nl