Het Paradijsspel, op weg naar Kerst

Komt dat zien!

Zondag 16 december 20:00 uur

Hoe kan een spel dat al sinds de Middeleeuwen opgevoerd wordt, toch actueel zijn?

Stel je voor dat je nu nog in het Paradijs zou leven. Heerlijk! Klaterende watervallen, sappige vruchten en dier en mens leeft in vrede met elkaar.

Natuurlijk verlangen wij er allemaal wel eens naar om zonder tijdsbesef, doel of zorgen rond te dwalen in een omgeving die alleen maar goed is.

En toch zouden wij zo niet kunnen leven. Wij zijn als mens inmiddels zo ver ontwikkeld dat wij wíllen streven naar autonomie en vrijheid. De meesten van ons weten uit ervaring dat werkelijke groei voortkomt uit het ont-wikkelen van iets wat in de knoop zit, wat wringt. Daar waar het niet vanzelf loopt in je leven en je in harmonie moet zien te komen met het kwaad; angsten, pijn, teleurstelling etc.

Met het Paradijsspel laten we onder andere deze ontwikkelingsweg in oerbeelden zien.

Eva laat zich verleiden door de slang om van de verboden vrucht te eten. Ook Adam gaat hier in mee en ze worden uit het Paradijs verdreven. Hierdoor komen ze op aarde, waar ze zullen leven met het goede én het kwade, leven en dood, warmte en kou, haat en liefde. Je moet beide kanten ervaren en kennen zodat je in vrijheid kan kíezen; dit ga ik doen en dat niet.

Ieder mens heeft elke dag opnieuw de kans keuzes te maken. Zo is het een spel van ‘nu’.

Daarnaast geeft het een beeld van het verleden en de toekomst; de grote ontwikkelingsweg van de mens, waarbij we met ons bewustzijn al heel ver zijn en we nog een weg te gaan hebben op weg naar werkelijke, innerlijke vrijheid.

Drie dagen later zien de kinderen het Kerstspel. De beelden van de geboorte en de herders zijn als een antwoord op de uitdrijving uit het Paradijs; de zoektocht naar liefde die alle scheidingen kan overbruggen.

Wil je zien hoe enthousiaste ouders dit muzikale spel dit jaar leven in hebben geblazen?

Wees welkom!

Zondag 16 december

Vrijeschool het Zonnewiel

Weltevreden 6, de Bilt

19:45 uur zaal open 20:00 uur start uitvoering

Ter afsluiting glühwein