Spring naar inhoud

Aanmelden

Open ochtend en aanmeldformulier

Wij vinden het belangrijk dat je goed geinformeerd een goede school voor je kind kunt kiezen. Wij nodigen je dan ook van harte uit om kennis te maken met onze school en met ons onderwijs. Dit kan op de open ochtenden. Je krijgt dan een ook een informatiemap mee met een aanmeldformulier. Het ingevulde formulier kan je afgeven bij het secretariaat, e-mailen naar info@zonnewieldebilt.nl of per post sturen naar: Het Zonnewiel, Weltevreden 6, 3731 AL De Bilt. Met de gegevens op het aanmeldformulier kijken we vervolgens of er plek is in de juiste klas. Zo nodig volgt een gesprek.

Aanmelden kleuterklas

  • Je bezoekt eerst een open ochtend/informatie-avond.
  • Je krijgt een informatiemap met aanmeldformulier.
  • Het formulier vul je in en je krijgt binnen 3 weken bericht of er voor je kind plaats is.
  • Wanneer je kind al op een kleuterschool is begonnen is altijd een kennismakingsgesprek nodig. Stuur ook dan het aanmeldformulier in. Wij nemen contact op om een afspraak voor een gesprek te maken.

Beschikbaarheid plaatsen kleuterklassen

(stand van zaken op 9-11-2017)

Op dit moment zijn er voor een aantal leeftijdscategorien wachtlijsten.

  • Voor kinderen geboren ná 1 oktober 2015 hebben wij nog plek.
  • Voor kleuters geboren vóór 1 oktober 2015 zijn wachtlijsten, neem voor actuele stand van zaken contact op per e-mail.

Aanmelden klas 1 t/m 6 (groep 3 t/m 8)

Afspraak noodzakelijk

Wanneer je je kind wilt aanmelden voor een van de klassen 1 tot en met 6, dan kunt je desgewenst eerst een open dag of informatiemiddag bezoeken. Daarnaast is het noodzakelijk dat je een afspraak maakt met Tamara Oomkes, coördinator nieuwe leerlingen.

Werkwijze

Wij vinden het belangrijk om samen met de ouders goed in kaart te brengen wat je kind nodig heeft en te bekijken of wij dat als school kunnen bieden. Daarom bestaat het aanmeldingstraject voor klas 1-6 (groep 3-8) uit een aantal stappen:

  • Kennismakingsgesprek tussen de ouders en de aanname-coördinator.
  • Indien van toepassing: beoordeling van uw aanvraag door onze intern begeleider.
  • Informatie inwinnen door de aanname-coördinator of de intern begeleider bij de huidige school van uw kind.
  • Afrondend gesprek of een adviesbrief naar aanleiding van bovenstaande stappen, waarin we aangeven/bespreken of ons onderwijs bij je kind past en of hij/zij bij ons op school geplaatst kan worden.

Het aanmeldingstraject voor klas 1-6 neemt meestal zo’n 6 tot 10 weken in beslag. Overweegt je je kind op onze school aan te melden, dan adviseren wij je tijdig het aanmeldingstraject in gang te zetten. Minimaal 10 weken voor de gewenste ingangsdatum.
Wil je je kind direct na de zomervakantie bij ons laten instromen, dan is ons advies voor 1 mei het aanmeldingstraject te starten. Vanaf 15 juni tot aan de zomervakantie worden in principe geen kinderen meer aangenomen. De procedure wordt dan over de zomervakantie heen getild.

Wachtlijst
In de klassen 1 tot en met 6 is niet overal meer plaats. Informatie over de mogelijkheden per klas is verkrijgbaar bij Tamara Oomkes.

Vragen
Heb je naar aanleiding van bovenstaande informatie vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Algemene telefoonnummer en mailadres school:
030-221 04 30
info@zonnewieldebilt.nl t.a.v
Tamara Oomkes (aanname-coördinator)