Spring naar inhoud

Het ondersteuningsteam

De leerkracht past het lesmateriaal zo veel mogelijk aan het niveau van de kinderen aan. Soms kan het zo zijn dat er meer nodig is voor een kind of een groepje kinderen. De leerkracht kan dan een beroep doen op het ondersteuningsteam. In dit team werken de intern begeleider, schoolleider, remedial teacher en gedragsondersteuner nauw samen met de leerkracht.

Als een groepje kinderen of een enkel kind op bepaalde gebieden (dit kan op cognitief maar ook sociaal-emotioneel of fysiek gebied zijn) moeite heeft of juist heel ver is, stellen we een begeleidingsplan op, zodat het kind op een bepaald gebied kan worden geholpen. De leerkracht beschrijft dit in een groepsplan. De hulp wordt zoveel mogelijk in de klas uitgevoerd. De interne begeleider heeft hierin een begeleidende rol.

Extra begeleiding

Soms heeft een kind tijdelijk wat meer ondersteuning nodig. Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben krijgen individueel of in kleine groepjes ondersteuning binnen of buiten de klas onder begeleiding van de remedial teacher, de gedragsondersteuner of de interne begeleider. Voor kinderen die juist wat meer uitdaging en moeilijkere lesstof kunnen gebruiken zijn er verdiepingslessen. Deze vinden zoveel mogelijk plaats in de klas.

De extra begeleiding vanuit de remedial teacher of interne begeleider, vindt plaats in de onderste vier klassen en bedraagt maximaal 3 periodes. De begeleiding vanuit de gedragsondersteuner bedraagt maximaal 10 sessies vanuit school bekostigd. Ouders worden hiervan op de hoogte gebracht en vervullen dikwijls een belangrijke en dankbare rol in het begeleiden van huiswerk of het realiseren van aanvullende hulp.

Individuele begeleiding in school

 
Omdat we kinderen zo goed mogelijk willen zien in hun mogelijkheden én ondersteunen, hebben wij de mogelijkheid tot individuele begeleiding in de school. Deze begeleiding kan gericht zijn op het sociale vaardigheden, het emotionele welbevinden van een kind of andere vragen. Vismaya Bakker (kindercoach) en Ilse Werdler (creatieve ondersteuning) denken actief mee in het ondersteuningsproces van kinderen.

Extra ondersteuning buiten school

Het kan zijn, dat de leerkracht, ouders en het ondersteuningsteam vragen omtrent de ontwikkeling van een kind blijven houden, in dit geval zal er een beroep worden gedaan op het samenwerkingsverband ZOUT waar onze school bij aangesloten is, een maatschappelijke instelling als jeugdzorg of centrum voor jeugd en gezin, of de begeleidingsdienst van Vrije scholen. In sommige gevallen is verwijzing naar een andere instantie nodig, bijvoorbeeld als het gaat om onderzoek naar een bepaalde (leer) stoornis.

  • Voor een schematisch overzicht, kunt u de ondersteuningsroute bekijken.
  • In het ondersteuningsprofiel van onze school, kunt u nog meer lezen over de voorzieningen van onze school op het gebied van ondersteuning.