Is er plek?

Op dit moment hebben we voor de meeste leeftijdscategorieën weer plek in onze klassen. (stand van zaken op 6-4-2018)

Beschikbaarheid plaatsen kleuterklassen

Voor kinderen geboren vóór 1 september 2013 is er nog plek.

Voor kleuters geboren tussen 1 september 2013 t/m 31 augustus 2016 hebben wij een wachtlijst. Neem voor de actuele stand van zaken contact op met het secretariaat.

Voor kleuters geboren ná 31 augustus 2016 hebben wij plek. Informatie over de mogelijkheden voor zij-instroom in de kleuterklas is verkrijgbaar bij schoolleider Tamara Oomkes.

Beschikbaarheid plaatsen klas 1-6 (groep 3-8)

In de klassen 3 tot en met 6 is bijna overal plaats. Voor de klassen 1 en 2 is er een korte wachtlijst, u kunt zich hierop laten plaatsen door een e-mail te sturen naar info@zonnewieldebilt.nl.
Meer informatie over de mogelijkheden voor zij-instroom per klas is verkrijgbaar bij schoolleider Tamara Oomkes.

Binnenkort

  • 11 april 10:00-12:00: Open ochtend nieuwe ouders

  • 23 mei 10:00-12:00: Open ochtend nieuwe ouders

Contact

het Zonnewiel
Weltevreden 6
3731 AL De Bilt
Tel: 030 221 04 30
Meer contact