Is er plek?

Beschikbaarheid plaatsen kleuterklassen

Kleuters geboren van 1 oktober 2016 tot 1 oktober 2017 (in schooljaar 2022-2023 zijn dit de kleuters die het schooljaar erop naar klas 1 gaan)
Voor kinderen van deze leeftijd hebben wij een paar plekjes. Maak een afspraak voor een gesprek voor zij-instroom middels onderstaand ‘Contactformulier zij-instroom’.

Kleuters geboren van 1 oktober 2017 tot 1 oktober 2018
Voor kinderen van deze leeftijd is de klas vol. Maak een afspraak voor een gesprek of vraag meer informatie over de mogelijkheden voor zij-instroom middels onderstaand ‘Contactformulier zij-instroom’.

Kleuters geboren van 1 oktober 2018 tot 1 oktober 2021
Voor kinderen van deze leeftijd zijn de jaren vol en hebben wij reservelijsten.
Op het moment zitten we in een overgangsfase voor wat betreft de nieuwe aanmeldprocedure, daarom behouden ouders die hun kind al hadden aangemeld en een plaatsingsbevestiging hebben ontvangen, hun plek in de kleuterklas.
Meld je je kind aan in het kwartaal waarin het 3 jaar wordt, dan wordt je kind op de reservelijst geplaatst.

Kleuters geboren vanaf 1 oktober 2021
Voor kinderen van deze leeftijd hebben wij nog ruim plek.
Meld je kind aan in het kwartaal dat het 3 jaar wordt. Direct na dit kwartaal ontvang je bericht of je kind al dan niet is geplaatst. Zie voor uitgebreide informatie de nieuwe aanmeldprocedure.
Op het moment zitten we in een overgangsfase voor wat betreft de aanmeldprocedure. Ouders die hun kind al hadden aangemeld en een plaatsingsbevestiging hebben ontvangen, behouden hun plek in de kleuterklas.

Beschikbaarheid plaatsen klas 1-6 (groep 3-8)

De klassen 1, 3 en 5 (resp. groep 3, 5 en 7) zitten vol en daarvoor houden wij een wachtlijst aan. U kunt zich hierop laten plaatsen door een Open Ochtend te bezoeken en vervolgens het aanmeldformulier in te leveren of in te sturen (in PDF-formaat) naar info@zonnewieldebilt.nl.

In de andere klassen hebben wij nog plek. Maak een afspraak voor een gesprek of vraag meer informatie over de mogelijkheden voor zij-instroom middels onderstaand contactformulier.

Contact

het Zonnewiel
Weltevreden 6
3731 AL De Bilt
Tel: 030 221 04 30
Meer contact