Kleuterklas

Het Zonnewiel heeft drie kleuterklassen. In de kleuterklassen zitten kinderen van 4 t/m 6 jaar. Groep 1 en 2 zijn op onze school bewust combinatieklassen omdat jongere en oudere kleuters veel van elkaar kunnen leren. Binnen het vrijeschoolonderwijs beschouwen we de kleuterleeftijd als een aparte ‘fase’. Daarom spreken we van klassen en niet van groepen, zoals in het regulier onderwijs gebruikelijk is. We beginnen te tellen na de kleutertijd. Klas 1 komt dus overeen met groep 3, klas 2 met groep 4, enzovoort.

Het vrije spel

Een kleuter leert door te doen. Vrij spel – lekker kunnen spelen – is wezenlijk voor een kleuter. Het vrije spel helpt bij de ontwikkeling van het ruimtelijk denken, het creatief oplossen van problemen en de ontwikkeling van de zintuigen. Zo bouwt de kleuter al spelend aan belangrijke voorwaarden voor het latere leerproces.

Taal en rekenen

In de kleuterklas prikkelen we de nieuwsgierigheid van het kind door het rijke taalgebruik in de liedjes die we zingen en de verhalen die we vertellen. Kleuters doen rekenspelletjes zoals het sorteren van objecten op vorm, kleur of grootte. De oudste kleuters oefenen de letters actiever door bijvoorbeeld in de klas op zoek te gaan naar voorwerpen die met een bepaalde letter beginnen.

Een dag in de kleuterklas

De uitgangspunten van ons onderwijs vormen de leidraad voor de kleuterklassen. Aspecten als ritme en regelmaat, onderwijs met hoofd, hart en handen en de verbondenheid met de natuur spelen een belangrijke rol. We kunnen veel meer vertellen over de pedagogie achter ons onderwijs, maar het ritme van alledag laat toch het beste zien wat we bedoelen.

Contact

het Zonnewiel Vrijeschool De Bilt
Weltevreden 6
3731 AL De Bilt
Tel: 030 221 04 30
Meer contact