Ondersteuning

Soms heeft een kind tijdelijk wat meer ondersteuning nodig. Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben krijgen individueel of in kleine groepjes ondersteuning binnen of buiten de klas onder begeleiding van onderwijsassistent, de remedial teacher, de gedragsondersteuner of de interne begeleider.
Voor kinderen die juist wat meer uitdaging en moeilijkere lesstof kunnen gebruiken zijn er verdiepingslessen. 

Extra begeleiding

Soms heeft een kind tijdelijk wat meer ondersteuning nodig. Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben krijgen individueel of in kleine groepjes ondersteuning binnen of buiten de klas onder begeleiding van de remedial teacher, de gedragsondersteuner of de interne begeleider.

Voor kinderen die juist wat meer uitdaging en moeilijkere lesstof kunnen gebruiken zijn er verdiepingslessen. Deze vinden zoveel mogelijk plaats in de klas. Eens per week is er een verrijkingsles buiten de klas, waarbij de kinderen specifiek in hun begaafdheid worden uitgedaagd en waarbij ze leren omgaan met weerstanden die ze in de klas minder tegenkomen. 

De extra begeleiding vanuit de remedial teacher of interne begeleider vindt voornamelijk plaats in de onderste vier klassen en bedraagt maximaal 3 periodes. De begeleiding vanuit de gedragsondersteuner bedraagt maximaal 3 sessies bekostigd vanuit school. Door gedragsondersteuning binnen schooltijd aan te bieden, kan er nauw contact gehouden worden met de klas en leerkracht. Ouders worden hiervan op de hoogte gebracht en vervullen (dikwijls) een belangrijke (en dankbare) rol in het begeleiden van huiswerk of het realiseren van aanvullende hulp.

Individuele begeleiding in school

Omdat we kinderen zo goed mogelijk willen zien in hun mogelijkheden (én ondersteunen), hebben wij de mogelijkheid tot individuele begeleiding in de school. Deze begeleiding is primair gericht op het leren, maar kan ook gericht zijn op de sociale vaardigheden en het emotionele welbevinden van een kind of andere vragen.

Het Zonnewiel heeft een zorgteam waarin de interne begeleiders, de remedial teacher en de directie ondersteuningsvragen bespreken die vanuit de leerkracht ingediend worden. Regelmatig roept het zorgteam de hulp in van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en van de expertise van het samenwerkingsverband Zuidoost-Utrecht.

In het Ondersteuningsbeleid van het Zonnewiel kunt u nog meer lezen over onze visie op ondersteuning en de uitwerking daarvan in onze school. In het Schoolondersteuningsprofiel leest u ook hoe de school het onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften vorm en inhoud geeft. Ook kunt u daarin lezen wat onze grenzen aan ondersteuning zijn.

Contact

het Zonnewiel Vrijeschool De Bilt
Weltevreden 6
3731 AL De Bilt
Tel: 030 221 04 30
Meer contact