Ondersteuning

Soms heeft een kind tijdelijk wat meer ondersteuning nodig. Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben krijgen individueel of in kleine groepjes ondersteuning binnen of buiten de klas onder begeleiding van de remedial teacher, de gedragsondersteuner of de interne begeleider. Voor kinderen die juist wat meer uitdaging en moeilijkere lesstof kunnen gebruiken zijn er verdiepingslessen. Deze vinden zoveel mogelijk plaats in de klas.

Extra begeleiding

Soms heeft een kind tijdelijk wat meer ondersteuning nodig. Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben krijgen individueel of in kleine groepjes ondersteuning binnen of buiten de klas onder begeleiding van de remedial teacher, de gedragsondersteuner of de interne begeleider.

Voor kinderen die juist wat meer uitdaging en moeilijkere lesstof kunnen gebruiken zijn er verdiepingslessen. Deze vinden zoveel mogelijk plaats in de klas. [ook link naar meerwerkgroep]

De extra begeleiding vanuit de remedial teacher of interne begeleider, vindt plaats in de onderste vier klassen en bedraagt maximaal 3 periodes. De begeleiding vanuit de gedragsondersteuner bedraagt maximaal 10 sessies vanuit school bekostigd. Ouders worden hiervan op de hoogte gebracht en vervullen dikwijls een belangrijke en dankbare rol in het begeleiden van huiswerk of het realiseren van aanvullende hulp.

Individuele begeleiding in school

Omdat we kinderen zo goed mogelijk willen zien in hun mogelijkheden én ondersteunen, hebben wij de mogelijkheid tot individuele begeleiding in de school. Deze begeleiding kan gericht zijn op het sociale vaardigheden, het emotionele welbevinden van een kind of andere vragen. Vismaya Bakker (kindercoach) en Ilse Werdler (creatieve ondersteuning) denken actief mee in het ondersteuningsproces van kinderen.

Binnenkort

  • 1 december 13:00-16:00: Adventsmarkt

  • 7 februari 10:00-12:00: Open ochtend nieuwe ouders

  • 11 april 10:00-12:00: Open ochtend nieuwe ouders

Contact

het Zonnewiel
Weltevreden 6
3731 AL De Bilt
Tel: 030 221 04 30
Meer contact