Bouwperiode

Het Zonnewiel organiseert ieder jaar een bouwproject voor klas 3 (groep 5). Zo hebben de kinderen een speelhuisje gebouwd voor de peuters van Kindercentrum Weltevreden (sinds 2022 overgegaan in Kinderopvang De Geheime Tuin).

Door zelf een huis te bouwen, kunnen de kinderen het eigen fundament ervaren en zich thuis voelen in hun eigen lichaam. Het bouwproject biedt ruimte aan hun natuurlijke werklust, iets wat het hele onderwijs voedt. Bouwen vormt ook de opmaat voor het vak handvaardigheid dat ze vanaf klas 4 (groep 6) krijgen.