Resultaten

Uitstroomniveau klas 6

Ons onderwijs sluit goed aan op alle andere middelbare scholen in de regio. De leerlingen die onze school verlaten, hebben een goede basis om elders verder te leren, te groeien en zich te ontwikkelen. Doorstroom naar de middelbare school. In onderstaand overzicht kun je zien naar welke vorm van vervolgonderwijs de leerlingen van klas 6 de afgelopen jaren zijn doorgestoomd.

Soort onderwijs 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
VWO 6 1 12 7 4
HAVO t/m VWO 3 2 2 4
HAVO 5 10 5 5
VMBO TL t/m HAVO 1 2 2 1
VMBO GL t/m VMBO TL 1
VMBO TL 4 5 2 4 8
VMBO BL, met LWOO 1
VMBO BL t/m VMBO KL 2
VMBO BL t/m VMBO KL met LWOO 1 1
VMBO KL 3 1
VMBO KL met LWOO 3 1
Totaal aantal leerlingen 22 19 21 23 24

De Inspectie van Onderwijs

De onderwijsinspectie bewaakt de kwaliteit van het onderwijs en stimuleert scholen en instellingen deze kwaliteit te verbeteren. Ongeveer eens in de vier jaar krijgt elke basisschool bezoek van de inspectie.

In oktober 2013 is de inspecteur van het onderwijs voor een regulier inspectieonderzoek op Het Zonnewiel geweest. De terugkoppeling vanuit de inspectie was positief. Dat betekent dat we een normaal basistoezicht hebben vanuit de inspectie en aan de vastgestelde inspectienormen voldoen. Het rapport is te vinden op: www.onderwijsinspectie.nl.

Januari 2019 bracht de onderwijsinspectie weer een regulier bezoek aan onze school. De voorlopige eerste indruk was GOED. De inspectie moet nog een totaaloordeel geven, waarbij de rol van het bestuur geëvalueerd wordt. Zodra het rapport definitief is, zal het terug te vinden zijn op www.onderwijsinspectie.nl.

Binnenkort

  • 26 mei 11:00-16:00: Zonnefestival

Contact

het Zonnewiel
Weltevreden 6
3731 AL De Bilt
Tel: 030 221 04 30
Meer contact