Resultaten

Uitstroomniveau klas 6

Ons onderwijs sluit goed aan op alle andere middelbare scholen in de regio. De leerlingen die onze school verlaten, hebben een goede basis om elders verder te leren, te groeien en zich te ontwikkelen. Doorstroom naar de middelbare school. In onderstaand overzicht kun je zien naar welke vorm van vervolgonderwijs de leerlingen van klas 6 de afgelopen jaren zijn doorgestoomd.

havo/vwo havo/vmbo-t vmbo IEP-score Het Zonnewiel IEP-score landelijk
2019-2020 61% 13% 26%
2018-2019 52% 43% 4% 87 82
2017-2018 58% 42% 80,8 81
2016-2017 65% 35% 72 78,3

De Inspectie van Onderwijs

De onderwijsinspectie bewaakt de kwaliteit van het onderwijs en stimuleert scholen en instellingen deze kwaliteit te verbeteren. Ongeveer eens in de vier jaar krijgt elke basisschool bezoek van de inspectie.

In oktober 2013 is de inspecteur van het onderwijs voor een regulier inspectieonderzoek op Het Zonnewiel geweest. De inspectie was tevreden en gaf de school een basisarrangement. Lees hier het volledige inspectieverslag 2014

In januari 2019 bracht de onderwijsinspectie weer een regulier bezoek aan onze school. Wederom was het oordeel positief. Hieronder citeren we de belangrijkste punten uit het inspectieverslag: 

Beoordeling inspectie

 De lesstof die wordt aangeboden* 

Goed
Het volgen van de ontwikkeling van leerlingen*  Voldoende
Het lesgeven door de leraren*  Goed
Financiën Voldoende
Bestuursconstructie Onvoldoende
Toelichting

De standaarden op onderwijskundig gebied* voldoen aan de basiskwaliteit op schoolniveau en wijken daarmee af van het oordeel op bestuursniveau”.

Wat gaat goed?

De inspectie ziet een sterk team en blije kinderen. De school biedt de leerlingen een
goed doordacht en breed aanbod passend bij de eigen visie en wat voldoet aan de
kerndoelen. Op basis van de geobserveerde lessen stellen we vast dat de leraren
duidelijk uitleggen, leerlingen activeren en een positief leerklimaat realiseren. De
betrokkenheid werkt twee kanten op: inspiratie bij het lesgeven en plezier in het leren.
De leraren maken duidelijk wat zij van de leerlingen verwachten, geven naast
feedback op het resultaat ook feedback op het leerproces en zijn sterk in het positief
bekrachtigen van het gewenste gedrag van de leerlingen. De leraren hebben een
scherpe focus op ontwikkeling en groei. Wat zij weten van de leerlingen zetten zij in om het onderwijs heel precies af te stemmen op wat ze nodig hebben. Daarnaast benutten de leraren de lestijd efficiënt en is er in de klassen nauwelijks sprake van
wachttijd voordat leerlingen aan de slag of verder kunnen”

Wat moet beter?

“De wijze waarop het bestuur is georganiseerd, voldoet niet aan de wet. Zo is de
rolverdeling tussen de schooldirectie, het bestuur en de Raad van Toezicht niet helder.
Dit maakt deze bestuursvorm kwetsbaar. Ondanks bovenstaande punten die tot een
onvoldoende op de standaard ‘Kwaliteitscultuur’ leiden, zien we wel dat de
bestuursleden met de juiste intenties en grote betrokkenheid hun taak uitvoeren en
verantwoordelijkheid nemen.
Het bestuur heeft zelf ook gezien dat de bestuursconstructie kwetsbaar is en
onderzoekt al enige tijd welke bestuursvorm het best bij de school past. Over een jaar
informeert onze school de inspectie over onze stappen in het proces van bestuurlijke
vernieuwing”.

De andere tips en verbeterpunten van de inspectie nemen wij mee in ons schoolplan
2019-2023.

Lees hier het volledige inspectieverslag 2019

Jaarverslagen

Via onze jaarverslagen willen wij inzicht geven in hoe het bedrijfstechnisch met de school gaat. Je vindt die van de afgelopen jaren hieronder.

Contact

het Zonnewiel Vrijeschool De Bilt
Weltevreden 6
3731 AL De Bilt
Tel: 030 221 04 30
Meer contact