Spring naar inhoud

Onze school

Het Zonnewiel is een basisschool voor vrijeschoolonderwijs in De Bilt. Er zitten bijna 200 kinderen bij ons op school, verdeeld over twee kleuterklassen en 6 lagere school klassen (groep 3 t/m 8). Onze school staat aan de rand van De Bilt, op korte afstand van Groenekan, Bilthoven en de Utrechtse wijken Voordorp, Tuindorp, Oudwijk en Wittevrouwen. De school ligt gunstig gelegen ten opzichte van de A27 en er is voldoende plek om te parkeren.

De school

We besteden veel aandacht en zorg aan de school en de ruimte daar omheen. Binnen is dit terug te zien in het gebruik van natuurlijke materialen, de lichte ruimtes, en opgeruimde klassen. Het schoolplein biedt ruimte aan de kinderen van klas 1 t/m 6 om te voetballen, touwtje te springen, in bomen te klimmen of verstoppertje te spelen.
Aan de achterkant van de school zijn een moestuin en de kleuterspeelplaats te vinden, met veel ruimte, zandbakken en schommels.

Schooltijden

Het Zonnewiel kent een continurooster, dit betekent dat de kinderen niet hoeven over te blijven. De kleuters en de kinderen in klas 1 t/m 3 (groep 3 t/m 5) gaan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 tot 14.15 uur naar school. Op woensdag eindigt de schooldag om 13:00 uur. De kinderen uit de huidige klas 4 t/m 6 (groep 6 t/m 8) gaan op woensdag tot 13.00 uur en de overige dagen tot 14.45 uur naar school. Als over twee jaar de overgangsregeling afgelopen is zullen deze klassen dezelfde lestijden hebben als de jongere klassen.

Buitenschoolse opvang

Voor buitenschoolse opvang kunnen kinderen terecht bij het Kindercentrum Weltevreden. De kleuters worden na school opgevangen in een ruimte binnen school. De opvang voor de kinderen uit klas 1 t/m 6 is op loopafstand van de school gelegen. Het Kindercentrum ademt dezelfde sfeer uit als de school, gebruikt dezelfde materialen en biedt de kinderen daarmee houvast en regelmaat.

Meer weten over onze school & ons onderwijs?

Neem gerust contact met ons op.

Save