Spring naar inhoud

Ouders

Ouders en leerkrachten werken samen om ieder op hun eigen gebied het beste uit het kind te halen. Een goed contact tussen ouders en leerkrachten komt de ontwikkeling van het kind dan ook ten goede.

Communicatie

We vinden het belangrijk om ouders goed op de hoogte te houden. We sturen wekelijks op vrijdag een bericht waarin naast een terugblik op de week ook standaard een agenda is opgenomen. Studiedagen, jaarfeesten en vakanties, leggen we zo veel mogelijk aan het begin van het jaar vast en zijn terug te vinden in het jaarboekje.

Ouderavonden

Elk schooljaar zijn er zo’n drie ouderavonden met de ouders van de klas. De leerkracht vertelt hoe het in de klas gaat, vaak is er een thema waarover hij of zij iets vertelt en is er gelegenheid voor gesprek. Daarnaast organiseren we minstens twee keer per jaar een algemene ouderavond voor alle ouders van de school.

Actief deelnemen


Door het brede onderwijs dat we bieden is daarnaast ook goed mogelijk voor ouders om een steentje bij te dragen op school. Bijvoorbeeld door school t-shirts te wassen na een sportevenement, een taart te bakken voor een jaarfeest of te helpen in de moestuin. Ook heeft elke klas klassenouders die de leerkracht ondersteunen bij de praktische zaken rondom de klas.

Ouderactiviteiten

Niet alleen voor kinderen is de school een plaats om te leren en te ontwikkelen. Ook voor ouders zijn er activiteiten waar zij elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen kunnen delen en zich verdiepen rondom een bepaald thema. Zo is er de schoolbibiliotheek waarin naast kinderboeken ook boeken voor volwassenen te vinden zijn. Er wordt jaarlijks een aantal lezingen en workshops georganiseerd.

Meer weten over onze school & ons onderwijs?

Neem gerust contact met ons op.