Spring naar inhoud

Verlof en Verzuim

Verzuim

Het is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen dat zij altijd aanwezig zijn op school. Wanneer een kind 5 jaar wordt, wordt dan ook aanwezigheid verwacht op alle schooldagen. Als school hebben wij de plicht om ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. Het Verzuimprotocol maakt inzichtelijk hoe wij hier op school mee omgaan.

Verlof

Verlof buiten de schoolvakanties en standaard vrije dagen is in principe niet mogelijk, er zijn echter enkele uitzonderingen. Ook hierover lees je meer in het Verzuimprotocol. Voor het aanvragen van extra verlof kun je het formulier Aanvraag extra verlof downloaden, invullen en mailen aan de directie (directie@zonnewieldebilt.nl).

 

Meer overheidsinformatie over de leerplicht vind je hier.