Rots en Water sociale vaardigheid en veiligheid

Scholen zijn verplicht om lessen sociale vaardigheden aan te bieden. Wij hebben gekozen voor de Rots-en-Watermethodiek.

Wij hebben deze methode gekozen omdat het prachtig aansluit bij onze visie.

Het is echt ervaringsleren. Tijdens de lessen maak je contact met je lijf. Wanneer je lichaamsbewustzijn ontwikkelt, kun je komen tot emotioneel bewustzijn wat uiteindelijk leidt tot zelfbewustzijn. Je leert te ervaren wat er in je leeft. In contact met de ander leer je te weten of je Rotskwaliteit inzet of Waterkwaliteit.
Na het spelen van spellen, dus na de ervaring, reflecteren we. Was het veilig? Heb ik mijn grens voldoende aangegeven? Heb ik geluisterd naar de grens van de ander? Hebben we plezier gehad? Was ik gegrond en gecentreerd?

Rots en Water is een psycho-fysieke-verbale- sociale vaardigheidstraining.

We hebben drie Rots-en-Watertrainers in onze school. In de kleuterklassen zijn er stukjes van de lessen opgenomen in het ochtendspel. Vanaf klas 1 krijgen de kinderen jaarlijks tien lessen. Soms zelfs iets meer als we dat nodig vinden.

Ook het team wordt jaarlijks getraind. Zo verzorgen we de transfer van de lessen naar de klassen.

In klas 1 verzorgen wij jaarlijks een ouderavond.

Elk jaar is er een open les in elke klas waarin ouders/verzorgers zijn uitgenodigd.

Contact

het Zonnewiel Vrijeschool De Bilt
Weltevreden 6
3731 AL De Bilt
Tel: 030 221 04 30
Meer contact