Klachtenregeling

Onvrede kan altijd voorkomen en dient altijd eerst besproken te worden met direct betrokkenen. Het is hierbij van belang dat er op een vooraf bepaald moment, op respectvolle wijze met elkaar gecommuniceerd wordt. Het tijdig bespreekbaar maken van onvrede voorkomt escalatie. We vinden het wenselijk dat mensen elkaar kunnen en durven aanspreken.

Een belangrijk uitgangspunt is hierbij dat we met elkaar spreken en niet over elkaar.

Het kan echter wel eens voorkomen dat de onvrede blijft en u er niet uit komt met de direct betrokkene. U heeft een klacht. De schoolcontactpersoon (Hanneke van Griethuysenof externe vertrouwenspersoon (Marleen Versteege) kunnen u begeleiden in de klachtroute. Zij zullen de klacht niet inhoudelijk behandelen en niet bemiddelen, maar verwijzen naar de juiste persoon of instantie en volgen of het proces van de klacht goed verloopt. Hun contactgegevens staan op het digitale Schoolplein.

Wanneer u na behandeling van de klacht door het bestuur ontevreden bent over de afhandeling van de klacht kunt u terecht bij de landelijke klachtencommissie.

Klachten willen we graag voorkomen. Als er een klacht is, willen we er graag samen sterker uit komen.

De gehele procedure is ook te downloaden.

Contact

het Zonnewiel Vrijeschool De Bilt
Weltevreden 6
3731 AL De Bilt
Tel: 030 221 04 30
Meer contact