Ouderbijdragen

Elke school in Nederland krijgt van de rijksoverheid een totaalbudget om onderwijs te geven. Daarmee worden de door de overheid gestelde basistaken betaald. Vrijescholen hebben een breder aanbod en we gebruiken o.a. de ouderbijdrage om dat te bekostigen.

Het gaat o.a. om de volgende zaken:

  • De kinderen werken met duurzame, natuurlijke materialen in de klas, zoals waskrijtjes, wol, bijenwas, verf, papier, klei, hout, gereedschap en schriften.
  • We zetten extra leerkrachten in, o.a. voor handvaardigheid, euritmie en tuinbouwlessen.
  • We organiseren jaarfeesten, muziek en toneel.
  • Duurzame meubels en speelgoed.

Van boetseerwerk tot periodeschriften en handvaardigheidles. Kortom allemaal voorbeelden die mogelijk zijn door de extra ouderbijdrage.

In deze brief kunt u lezen over de besteding van ouderbijdragen in kalenderjaar 2022.

Wie bepaalt de besteding van de ouderbijdrage?

Met de medezeggenschapsraad wordt afgesproken waaraan het geld wordt besteed en na afloop van het jaar wordt dit verantwoord, ook in de jaarrekening. De ouders houden dus door de medezeggenschapsraad een vinger aan de pols.

Hoe bepaalt u de hoogte van uw bijdrage?

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage, maar niet vrijblijvend. Er wordt natuurlijk geen kind uitgesloten als er geen ouderbijdrage kan worden betaald. Wij hopen dat elke ouder een bijdrage geeft, eventueel een lager bedrag dat haalbaar is. Ook in financiële zin kunnen we zo de school samen dragen.

Aan het begin van elk schooljaar ontvangt elk gezin de ouderbijdragebrief met actuele (besteding-) informatie.

Contact

het Zonnewiel Vrijeschool De Bilt
Weltevreden 6
3731 AL De Bilt
Tel: 030 221 04 30
Meer contact