Schooltijden

Continurooster

Het Zonnewiel werkt met een continurooster.

Lestijden kleuterklassen:
Maandag tot en met vrijdag: 8.30 – 14.00 uur
Lestijden klas 1 t/m 6:
Maandag tot en met vrijdag: 8.30 – 14.15 uur

Er zijn twee eetmomenten op de schooldag:

Rond 10 uur eten de kinderen fruit of een boterham.
Rond 12:30 lunchen. Graag naast brood ook fruit en/of groenten meegeven.
Voor de kleuters en eersteklassers is het fijn als meegegeven fruit is schoongemaakt.

Verantwoording onderwijstijd

Het aantal lesuren in de basisschool bedraagt 7520 uur. Dit wordt de ‘verplichte onderwijstijd’ genoemd. Dit aantal uren mag naar keuze verdeeld worden over acht jaar basisonderwijs. Elk jaar wordt het aantal onderwijsuren berekend in samenhang met de vakantieregeling en het aantal studiedagen.

De school tracht deze onderwijstijd zo goed mogelijk te benutten door een continurooster aan te bieden met een aaneengesloten lestijd van 8.30 uur tot 14.00 uur voor de kleuters en van 8.30 tot 14.15 uur voor de klassen 1 tot en met 6.

Jaaragenda

De jaaragenda staat voor ouders op het interne digitale schoolplein. Hier staan de data van vakanties, studiedagen, ouderavonden, toetsperiodes, jaarfeesten en andere belangrijke activiteiten (voor zover bekend) ingevuld. Elke week sturen wij per e-mail aan alle ouders ‘het Weekbericht’. Onderaan het Weekbericht vind je de jaaragenda van de school.

Contact

het Zonnewiel Vrijeschool De Bilt
Weltevreden 6
3731 AL De Bilt
Tel: 030 221 04 30
Meer contact