Schooltijdschrift ‘Hovenier’

De Seizoener*  is het schoolmagazine van het Zonnewiel. Het verschijnt 2x per jaar, net voor de kerstvakantie en voor de zomervakantie. In de Seizoener schrijven we artikelen over het onderwijs op onze school, komen ouders aan bod en presenteren de klassen hun werk. De Seizoener wordt graag gelezen door de ouders van onze school.

De Seizoener bestaat uit een algemeen gedeelte en een apart katern in het hart van het magazine. Dit hart is het tijdschrift van en over onze school: de Hovenier. 

Hieronder kan je een aantal nummers van de Hovenier bekijken of downloaden:

Hovenier Winter 2015

Hovenier Lente 2016

Hovenier Zomer 2016

Hovenier Herfst 2016

Adverteren

Het is mogelijk om in de Hovenier te adverteren. De tarieven, formaten en aanleverspecificaties staan in het pdf document: Hovenier Advertentie tarieven en voorwaarden 2017-2018

Sponsor

Het is ook mogelijk om sponsor te worden van de Hovenier. We overleggen graag met je over de mogelijke invulling daarvan. Neem dan contact op met de redactie.

Redactie

Voor informatie en vragen kan je mailen met redactie@zonnewieldebilt.nl

* De Seizoener is een onafhankelijk tijdschrift dat bijdraagt aan een eigentijdse presentatie en uitstraling van de vrijeschoolwereld. De inhoud wordt vóór en deels door de scholen zelf gemaakt. Zo wil Seizoener een uitingsvorm zijn voor wat er in en rondom de scholen leeft. Daarnaast biedt Seizoener ruimte aan zinvolle, inspirerende artikelen, gerelateerd aan de antroposofie en het opgroeiende kind in het bijzonder.

Contact

het Zonnewiel Vrijeschool De Bilt
Weltevreden 6
3731 AL De Bilt
Tel: 030 221 04 30
Meer contact