Het ondersteuningsteam

De leerkracht past het lesmateriaal zo veel mogelijk aan het niveau van de kinderen aan. Soms kan het zo zijn dat er meer nodig is voor een kind of een groepje kinderen. De leerkracht kan dan een beroep doen op het ondersteuningsteam. In dit team werken de intern begeleider, schoolleider, remedial teacher en gedragsondersteuner nauw samen met de leerkracht.

Als een groepje kinderen of een enkel kind op bepaalde gebieden (dit kan op cognitief maar ook sociaal-emotioneel of fysiek gebied zijn) moeite heeft of juist heel ver is, stellen we een begeleidingsplan op, zodat het kind op een bepaald gebied kan worden geholpen. De leerkracht beschrijft dit in een groepsplan. De hulp wordt zoveel mogelijk in de klas uitgevoerd. De interne begeleider heeft hierin een begeleidende rol.

Contact

het Zonnewiel Vrijeschool De Bilt
Weltevreden 6
3731 AL De Bilt
Tel: 030 221 04 30
Meer contact