Kindercentrum

Kindercentrum Weltevreden verzorgt de kinderopvang en buitenschoolse opvang vanuit dezelfde pedagogische visie als het Zonnewiel. Zo blijft er een doorlopende lijn voor de kinderen vanaf baby- en peuterleeftijd naar de kleuterklas en ook voor de naschoolse opvang van de schoolgaande kinderen.

Het kinderdagverblijf is gevestigd in het schoolgebouw van het Zonnewiel Vrijeschool de Bilt en de bso-groepen voor de kinderen van het Zonnewiel zijn gevestigd op Sportpark Weltevreden, op een paar minuutjes lopen van school. Al tientallen jaren vormt het kindercentrum samen met het Zonnewiel een soort van bredeschool.

Kindercentrum Weltevreden is een plek waar kinderen en ouders graag komen. De kinderen worden in een warme, huiselijke omgeving opgevangen en worden begeleid door pedagogisch medewerkers die het leuk vinden om met kinderen te werken. Ze zijn betrokken en zorgen voor een sfeer op de groep waarbinnen de kinderen zich kunnen ontspannen. De kinderen krijgen daardoor de gelegenheid om zich via spel in hun eigen tempo te ontwikkelen.

Het kindercentrum Weltevreden staat voor:

  • Een verzorgende en liefdevolle halve- en hele dagopvang voor kinderen tussen 0 en 4 jaar.
  • Een avontuurlijke buitenschoolse opvang, die kinderen tussen de 4 en 12 jaar in de middag een plek biedt om samen te spelen en te ontdekken.
  • Een ontmoetingsplek met inspirerende activiteiten voor ouders en voor ouders en kinderen samen.

Voor meer informatie en aanmelden kun je terecht op de website van het kindercentrum.

Contact

het Zonnewiel
Weltevreden 6
3731 AL De Bilt
Tel: 030 221 04 30
Meer contact