Ouders

Graag doen we het samen!

Onderwijs en opvoeding hebben veel met elkaar te maken. Onze ervaring is dat de relatie tussen school en thuis een belangrijk gegeven is voor kinderen. Zowel leerkracht als ouders maken het kind mee, en kunnen elkaar waardevolle informatie geven. Wij vinden goed contact tussen ouders en leerkrachten van groot belang voor het kind en streven dan ook naar een prettige, samenwerkende relatie met ouders.

Betrokkenheid

Betrokkenheid van de ouders is essentieel in de schoolgemeenschap. Naast de communicatie rond en over het kind en de klas met de leerkrachten, kan betrokkenheid ook ontstaan door het bijwonen van de algemene ouderavonden, het klassenouder zijn of het meevieren en organiseren van de jaarfeesten en vele andere activiteiten op schoolniveau.

Ondersteunende werkzaamheden van ouders in de klassen.

Het komt regelmatig voor dat er bij lessen als handwerken of lezen de hulp wordt ingeroepen van ouders. Dit gebeurt op vraag en onder begeleiding van de leerkracht en is bedoeld om de kinderen effectiever te kunnen helpen. Deze hulp kan een goede ondersteuning zijn voor leerkracht en kind. Uiteraard blijft goed onderwijs de verantwoordelijkheid van de school.

Voor en door ouders: Oudercafé

Onder de paraplu van oudercafé organiseren ouders zelf leuke, interessante of gewoon gezellige activiteiten: voor, door en met elkaar. De school is er immers niet alleen voor de kinderen 😊.

Voorbeelden zijn het ouderkoor, workshop transparanten maken, lezingen over opvoeding, knutsel-ideeën voor kleuters.

Contact

het Zonnewiel Vrijeschool De Bilt
Weltevreden 6
3731 AL De Bilt
Tel: 030 221 04 30
Meer contact