Schoolraad

De schoolraad (medezeggenschapsraad) is het medezeggenschapsorgaan van onze school. Vier vertegenwoordigers van de ouders en twee leerkrachten bespreken de belangrijkste ontwikkelingen binnen de school, onderling en met directie en bestuur. De schoolraad heeft hierbij speciale aandacht voor de invalshoek van zowel de ouders als van het team. De onderwerpen komen vanuit ouders, leerkrachten of het bestuur. Ook heeft de raad een adviesbevoegdheid over zaken zoals lestijden. De schoolraad heeft ook een eigen agenda. Gemeenschapszin en bestuurlijke vernieuwing zijn terugkerende onderwerpen op de agenda. Het is verder de taak van de schoolraad om op de hoogte te blijven van wat er in en om de school speelt. Een belangrijke bron hiervoor zijn de klassenouders.

Contact

het Zonnewiel
Weltevreden 6
3731 AL De Bilt
Tel: 030 221 04 30
Meer contact