Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is het medezeggenschapsorgaan van onze school. Twee vertegenwoordigers van de ouders en twee leerkrachten bespreken de belangrijkste ontwikkelingen binnen de school, onderling en met directie en bestuur.
De MR heeft hierbij speciale aandacht voor de invalshoek van zowel de ouders als van het team. De onderwerpen komen vanuit ouders, leerkrachten of het bestuur. De raad heeft een adviesbevoegdheid over zaken zoals lestijden en instemmingsrecht op onder andere de besteding van de ouderbijdragen.

De MR heeft ook een eigen agenda. Gemeenschapszin en bestuurlijke vernieuwing zijn terugkerende onderwerpen op de agenda. Het is verder de taak van de raad om op de hoogte te blijven van wat er in en om de school speelt. 

Contact

het Zonnewiel Vrijeschool De Bilt
Weltevreden 6
3731 AL De Bilt
Tel: 030 221 04 30
Meer contact