Aanmeldprocedure

Wij vinden het belangrijk dat je goed geïnformeerd een passende school voor je kind kunt kiezen.

Daarom nodigen we je van harte uit om kennis te maken met onze school en met ons onderwijs. Dit kan op de Open Ochtenden.

Je krijgt dan een informatiemap mee met een aanmeldformulier.
Het ingevulde formulier kun je (in PDF-formaat) e-mailen naar info@zonnewieldebilt.nl, bij ons in de brievenbus doen, of per post sturen naar:

Het Zonnewiel,
Weltevreden 6,
3731 AL  De Bilt.

Met de gegevens op het aanmeldformulier kijken we vervolgens of er plek is in de juiste klas. Zo nodig volgt een gesprek.

Aanmelden kleuterklas

  • Je bezoekt eerst een Open Ochtend.
  • Je krijgt op de Open Ochtend een informatiemap met aanmeldformulier.
  • Het formulier vul je in en je krijgt binnen 3 weken bericht of er plaats is voor je kind. Zie ook pagina: Is er plek.
  • Wanneer je kind al op een kleuterschool is begonnen is er sprake van zij-instroom  (zie hieronder).

Aanmelden zij-instroom

Wanneer je je kind wilt aanmelden voor een van de klassen 1 tot en met 6, of een kleuter hebt die al gestart is op een andere school, vragen we je eerst een Open Ochtend te bezoeken. Na inleveren/insturen van het aanmeldformulier is er contact met onze zij-instroomcoördinator.
In de klassen 1 tot en met 6 is niet overal plaats. Informeer naar de plaatsingsmogelijkheden per klas.

Contact

het Zonnewiel
Weltevreden 6
3731 AL De Bilt
Tel: 030 221 04 30
Meer contact