Aanmeldprocedure

Recentelijk is in verband met gewijzigde regelgeving vanuit de overheid, onze aanmeldprocedure gewijzigd:

 • Aanmelden kan nu pas in het kwartaal waarin je kind 3 jaar wordt.
 • Waar we voorheen met wachtlijsten werkten, werken we nu met loting.
  Dit houdt in dat wanneer meer kinderen zich aanmelden dan we  kunnen plaatsen, we plekken toewijzen d.m.v. loting.

Aanmelden kleuterklas

 1. Oriëntatie en interesse

Wij vinden het belangrijk dat je goed geïnformeerd een passende school voor je kind kunt kiezen.

Daarom nodigen we je van harte uit om kennis te maken met onze school en met ons onderwijs. Dit kan op de Open Ochtenden.
Tijdens de Open Ochtend krijg je een informatiemap met een interesseformulier mee. Het ingevulde formulier kun je e-mailen (in PDF-formaat) naar info@zonnewieldebilt.nl, per post opsturen of bij ons in de brievenbus doen.
Heb je dit formulier ingeleverd, dan ontvang je van ons tegen de tijd dat je kind 3 jaar wordt, het aanmeldingsformulier. Wij geven hierbij aan welke datum uiterlijk de aanmelding ontvangen moet zijn.

 1. Aanmelden

Je meldt je kind aan via het aanmeldingsformulier dat je van ons ontvangen hebt. Dit doe je  wanneer je kind 3 jaar wordt.
Na ontvangst van de aanmelding mailen we je een ontvangstbevestiging en een beschrijving van de verdere aannameprocedure.

Aanmeldingstabel voor 2023

Wordt je kind 3 jaar in een van de maanden genoemd in het kwartaal, meld je kind dan uiterlijk op de laatste dag van het kwartaal aan.
Voorbeeld: je kind wordt op 2 februari 3 jaar oud. Je kunt je kind dan het hele kwartaal aanmelden. Het kwartaal loopt van 1 januari t/m 31 maart.

Kwartaal Geboortedatum van je kind Aanmeldperiode Terugkoppeling
Kwartaal 1 1 januari t/m 31 maart 2020 1 januari t/m 31 maart 2023 2e week april 2023
Kwartaal 2 1 april t/m 30 juni 2020 1 april t/m 30 juni 2023 2e week juli 2023
Kwartaal 3 1 juli t/m 30 september 2020 1 juli t/m 30 september 2023 2e week oktober 2023
Kwartaal 4 1 oktober t/m 31 december 2020 1 oktober t/m 31 december 2023 2e week januari 2023

 

 1. Toewijzen plaatsen

Binnen 2 weken na het einde van het kwartaal sturen we je een e-mail met het bericht of je kind al dan niet geplaatst is in een van de kleuterklassen.

Je kind is geplaatst
Is je kind geplaatst in de kleuterklas, dan vragen we je binnen een week aan te geven of je gebruik wilt maken van de plek en je kind wilt inschrijven. Als je niet reageert gaan we ervan uit dat je geen gebruik wilt maken van deze plek.

Je kind is niet geplaatst

Zijn er meer aanmeldingen dan plaatsen, dan heeft toewijzing plaatsgevonden d.m.v. loting.

Indien je kind niet geplaatst is in de kleuterklas, plaatsen wij je kind op de reservelijst. Komt er later plek vrij in de klas, dan voeren we een loting uit onder alle kinderen die op dat moment voor het betreffende kwartaal op de reservelijst staan.
Alle kinderen hebben zo evenveel kans op een plek in de kleuterklas. Het moment van aanmelden speelt hierbij geen rol.
De loting wordt uitgevoerd door Administratie in aanwezigheid van een MR-lid.

Voorrangsregels

Er zijn twee voorrangregels die gelden bij het toewijzen van de plaatsen:

 • Voor broertjes en zusjes is altijd plaats, mits je ze op tijd aanmeldt.
  Heeft je kind al een broer of zus bij ons op school? Meld (ook dan) je jongere kind aan in het kwartaal waarin hij/zij 3 jaar wordt.  Alleen dan weet je zeker dat wij plaats hebben voor je kind.
  De broertjes-en-zusjesvoorrang is ook van toepassing op halfbroer en halfzus of stiefbroer en stiefzus ingeschreven op hetzelfde adres.
 • Voor kinderen van medewerkers is altijd plaats.
 1. Toelaten leerlingen

Vóór de inschrijving wordt uitgezocht of wij kunnen voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van je kind. De mogelijkheden van ondersteuning staan beschreven in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP), dat te vinden is elders op onze website.
Ouders wordt gevraagd een ingevuld biografieformulier en eventuele overdracht van de kinderopvang terug te sturen, waarna ouders worden uitgenodigd voor een gesprek met de kleuterleerkracht.
Mocht blijken dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft, dan wordt de intern begeleider betrokken bij de aanname. Wanneer de school niet kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van het kind, helpt het de ouders verder met zoeken naar een passende plek.

 1. Inschrijven

Als duidelijk is dat wij je kind het onderwijs kunnen geven dat het nodig heeft, gaan we over tot inschrijving.
Wanneer een plaats vrijkomt doordat ouders niet van deze plaats gebruik willen maken, of omdat wij niet kunnen voldoen aan de ondersteuningsbehoefte, wordt om deze plaats geloot onder de kinderen die op de reservelijst staan en in hetzelfde kwartaal drie jaar zijn worden.

 1. Naar school

Als je kind 4 jaar is kan het starten bij ons in een van de kleuterklassen. Tijdens het gesprek dat je al eerder hebt gehad met de kleuterjuf, is onder andere de eerste schooldag afgesproken.

 

Belangrijke informatie

 • Is je kind ouder dan 4 jaar en al begonnen op een school, dan is er sprake van zij-instroom. Hiervoor volgen we een andere procedure, zie hieronder bij  ‘Aanmelden zij-instroom’.
 • Meld je kind aan in het kwartaal waarin hij/zij 3 jaar wordt.
 • Is je kind jonger dan 3 jaar? Dan kun je je kind nog niet aanmelden. Wel kun je je interesse doorgeven via het interesseformulier dat je tijdens de Open Ochtend ontvangt. Dit geeft je echter geen recht op een plek.
  Heb je het interesseformulier ingevuld? Dan ontvang je van ons het aanmeldingsformulier tegen de tijd dat je kind 3 jaar wordt.
 • Meld je je kind aan nadat het kwartaal is afgerond, dan wordt je kind, mits er plek is, direct geplaatst (zie 3. Toewijzen plaatsen). Is er geen plek, dan plaatsen we je kind op de reservelijst.
 • Is je kind geplaatst of staat het op de reservelijst, maar wil je toch je kind afmelden?
  Stuur een mail naar info@zonnewieldebilt.nl met de reden van afmelding.
 • Het Zonnewiel heeft op basis van de oude aannameprocedure, waarbij plaatsing op basis van aanmelddatum was, al plaatsen toegewezen. Deze toewijzingen blijven geldig.
  De wachtlijsten worden hierbij reservelijsten. Na een vrijgekomen plek in de klas wordt geloot, waar de voorrangsregels in worden meegenomen.

     

    Aanmelden zij-instroom

    Wanneer je je kind wilt aanmelden voor een van de klassen 1 tot en met 6, of een kleuter hebt die al gestart is op een andere school, volgen wij de zij-instroomprocedure, zie hieronder.
    Kijk op Is er plek? of er plek is in de betreffende klas.

    Contact

    het Zonnewiel Vrijeschool De Bilt
    Weltevreden 6
    3731 AL De Bilt
    Tel: 030 221 04 30
    Meer contact