Zij-instroom

Wanneer je je kind wilt aanmelden voor een van de klassen 1 tot en met 6, vragen we je eerst een Open Ochtend te bezoeken. Na het inleveren van het aanmeldformulier is er contact met de zij-instroomcoördinator.
In de klassen t/m 6 is niet overal plaats. Informeer naar de plaatsingsmogelijkheden per klas.

Wij vinden het belangrijk om samen met jullie als ouders in kaart te brengen wat jullie kind nodig heeft en te bekijken of wij dat als school kunnen bieden. Daarom bestaat het aanmeldingstraject voor klas 1 t/m 6 (groep 3-8) uit een aantal stappen:

  • Bezoek van een Open Ochtend.
  • Inleveren/insturen aanmeldformulier.
  • Kennismakingsgesprek tussen de ouders en de zij-instroomcoördinator.
  • Indien van toepassing: beoordeling van uw aanvraag door onze intern begeleider.
  • Informatie inwinnen door de zij-instroomcoördinator of de intern begeleider bij de huidige school van uw kind.
  • Afrondend gesprek of een adviesbrief naar aanleiding van bovenstaande stappen, waarin we aangeven/bespreken of ons onderwijs bij je kind past en of hij/zij bij ons op school geplaatst kan worden.

Het aanmeldingstraject voor klas 1 t/m 6 neemt meestal zo’n 6 tot 10 weken in beslag. Overweeg je je kind op onze school aan te melden, dan adviseren wij je tijdig het aanmeldingstraject in gang te zetten. Minimaal 10 weken voor de gewenste ingangsdatum.

Wil je je kind direct na de zomervakantie bij ons laten instromen, dan is ons advies voor 1 mei het aanmeldingstraject te starten. Vanaf 15 juni tot aan de zomervakantie worden in principe geen kinderen meer aangenomen. De procedure wordt dan over de zomervakantie heen getild.

Vraag meer informatie over zij-instroom

4 + 7 =

Contact

het Zonnewiel
Weltevreden 6
3731 AL De Bilt
Tel: 030 221 04 30
Meer contact