Een dag in de kleuterklas

Zo ziet een dag in de kleuterklas eruit:

Binnenkomen

Het is bijna half negen. De buitendeur gaat open en de kinderen komen met hun ouders binnen in onze grote kleuterhal. De klassendeuren staan open en de kinderen lopen naar binnen, hun ‘eigen wereldje’ in. Daar waar alles gericht is op wat zij nodig hebben.

De juf zit al in de kring en verwelkomt ieder kind dat binnen komt persoonlijk. Zijn alle kinderen binnen en zit iedereen op zijn stoeltje, dan openen we samen de dag. Er wordt gezongen, de kinderen doen met juf vinger-, hand-, klap- en stampspelletjes en er is ruimte voor een klein (kring)gesprekje.

Ochtendspel

De kinderen zetten vervolgens hun stoeltjes aan de tafels en gaan op het randje van het grote speelkleed zitten. Het ‘ochtendspel’ kan beginnen. Met ondersteuning van liedjes en versjes lopen, dansen en bewegen de kinderen in de kring. In het ochtendspel wordt alles uitgebeeld en beleefd. De leerkracht laat zich daarbij inspireren door de seizoenen, de jaarfeesten, traditionele ambachten en bekende en minder bekende kringspelen.

Vrij spelen

Na het ochtendspel gaan de kinderen ieder hun eigen weg, ze gaan ‘vrij’ spelen. Ongeveer een uur lang kiezen de kinderen hun eigen spel. De één bouwt een hut, de ander duikt het keukentje in om een papje te koken, een derde gaat tekenen. Een paar kisten wordt de ene dag een boot, een andere keer een kasteel. De doeken worden gebruikt om een hut te bouwen, te picknicken of om te verkleden.

De oudere kleuters krijgen tijdens een deel van het vrije spel taakjes zoals weven, timmeren of in een schrift werken. Tussendoor snijdt de juf appeltjes en mag één van de kinderen met het appelmandje rond.

Samen eten

Na het vrije spelen ruimen de kinderen samen de klas weer op. Moe maar voldaan gaan ze aan tafel. Ze kijken een boekje. Als iedereen zover is worden de tassen uitgedeeld en eten de kinderen een boterham en drinken een kopje thee. Dit is een rustmoment op de ochtend, de kinderen komen tot zichzelf. Na het eten wassen twee oudste kleuters de kopjes samen af.

Buiten spelen

Of het nu warm of koud is, het zonnetje schijnt of dat het een beetje regent, alle kleuters gaan even na elven naar buiten. Achter de school ligt een prachtig kleuterspeelplein, met veel groen, een grote zandbak, drie kleine zandbakjes, schommels en spannende speelhoekjes. De kleuters kunnen er naar hartenlust spelen met zand, karren en nog veel meer.

Broodjes bakken

Naast het vaste dagritme zijn er activiteiten die eens per week plaatsvinden zoals broodjes bakken, schilderen, knutselen of kleien. Neem bijvoorbeeld broodjes bakken: de juf beeldt in een spel uit hoe graan gezaaid, geoogst, gedorst en gemalen wordt en de bakker tenslotte kan gaan bakken. De juf maakt de gebaren en de kleuters, die een natuurlijke drang tot imiteren hebben, draaien tenslotte met hun armen allemaal als de wieken van de molen. Er staat ook een graanmolen in de klas en de kinderen mogen daar zelf tarwe mee malen. Zo leren de kinderen, door zelf te beleven, hoe het brood op tafel komt.

Afsluiting

We sluiten de dag af met een verhaal. Juf vertelt of verbeeldt (poppenspel, rollenspel) een eenvoudig sprookje of leest een prentenboek voor. Het verhaal wordt meestal herhaald in de dagen erna, zodat de kinderen zich de beelden eigen kunnen maken. Tot slot zingen de kinderen nog een lied, ze geven juf een hand en gaan naar huis of naar de [BSO (buitenschoolse opvang)].

Contact

het Zonnewiel Vrijeschool De Bilt
Weltevreden 6
3731 AL De Bilt
Tel: 030 221 04 30
Meer contact