Jaarfeesten

Sint Michael – 29 september

Het Michaëlsfeest is het eerste jaarfeest in het begin van het schooljaar. Het grijpt terug naar de legende van Joris en de Draak, waarin dappere Joris met hulp van de engel Michaël de draak verslaat. Dit is een prachtige legende over het tonen van moed. Daarnaast is eind september de herfst aangebroken en de natuur trekt zich steeds meer terug. Bloesems en bloemen veranderden in vruchten en zaden. Het is oogsttijd. De dagen worden korter, de nachten langer en de natuur verstilt.

Met het Michaëlsfeest wordt ook gevierd dat de oogst binnen is.  Op de dag van het feest wordt het grote plein omgetoverd tot een ambachtenplein, waar de kinderen houthakken, boomstammen zagen, appelmoes en groentesoep boven een vuur maken, appels persen tot appelsap, mais poffen en wolkaarden en spinnen.

De kinderen uit de hogere klassen tonen hun moed en doorzettingsvermogen in allerlei activiteiten zoals boogschieten, fakkelloop, boomklimmen en via een touwbrug boven het water lopen. De kleuters vieren hun eigen Michaëlsfeest op het kleuterplein.

Sint Maarten – 11 november

Sint Maarten is het eerste ‘lichtfeest’ in een reeks van feesten als voorbereiding op het kerstfeest. In de natuur om ons heen is zichtbaar en voelbaar dat de winter nadert. Het wordt donker. Symbolisch ontsteken we een licht door een kaarsje te laten branden in een vrucht, die de aarde ons in de zomer heeft geschonken. Dit is een winterwortel bij de kleuters en een pompoen in de klassen 1 tot en met 4.

De kinderen hollen op school hun vrucht uit. De lagere klassen krijgen hierbij hulp van de hoogste klassen. Op de avond van Sint Maarten vormen de kinderen met hun lampionnen een mooie optocht. Ze trekken zingend in groepjes over het plein en de hogere klassen mogen langs de huizen.

De kinderen van klas 6 hebben zelf hutjes gebouwd, waarin ze de kleuters ontvangen en lekkers uitdelen. De vijfde klas speelt het Sint Maartenspel voor de wachtende ouders, de vierdeklassers brengen zang en lampionnen naar het verpleegtehuis Leendert Mees.

 

Sint Nicolaas – 5 december

Dit feest wordt gevierd met een bezoek van de Sint en zijn pieten aan onze school. Er is onder leiding van een leerkracht een Pietenorkest samengesteld van kinderen, die op een eigen instrument gezamenlijk Sinterklaasliederen spelen. Ook mogen de kinderen in de klas hun schoen zetten. Bij de kleuters en klas 1 tot en met klas 3 komen Sint Nicolaas en de pieten in de klas met een zak vol geschenken.

Vanaf klas 4 trekken de kinderen lootjes: leren schenken om te kunnen ontvangen. Het feest van Sint Nicolaas is een feest dat gevoelens van dankbaarheid oproept voor alles dat het leven ons schenkt.

Advent – 4 zondagen voor Kerstmis

De Adventstijd begint vier weken voor het kerstfeest. Het is een tijd vol verwachting. Op de maandag na de eerste adventzondag lopen de kinderen in de kleuterklas het ‘Adventstuintje’. Voor de oudere kinderen is er iedere week op maandag een Adventsviering in de zaal, waarin verhalen worden verteld en muziek wordt gemaakt. Op deze vieringen en in de klas wordt er elke week een kaars in de Adventskrans aangestoken. De eerste week brandt er dus één kaars, de tweede week twee… en na vier weken, op het kerstfeest branden er vier!

 

Kerstmis

Als we de donkerste dagen van het jaar bereiken, vieren we voor de kerstvakantie begint, de geboorte van het Christuskind. Het Christuskind staat symbool voor het licht dat midden in de duisternis verschijnt. Hoogtepunt is ieder jaar de opvoering van het Oberufer kerstspel, dat door de leerkrachten wordt gespeeld voor de kinderen, de ouders en belangstellenden op de (op één na) laatste dag voor de kerstvakantie. Leerlingen uit de hoogste klas van de Stichtse Vrije School spelen dit spel in verkorte vorm een paar dagen eerder voor de kleuters.

 

Driekoningen

Na de kerstvakantie, als er weer een nieuw jaar is aangebroken, en Koning Winter nog volop zijn scepter zwaait, horen de kinderen het verhaal van de drie koningen, die uit het Morgenland zelf op weg gaan om het Christuskind te zoeken om op hun vorstelijke geschenken aan te bieden.

In de loop van de weken wordt het kleine Driekoningenspel opgevoerd voor de kleuters en de kinderen van klas 1 en 2 door een aantal ouders uit die klassen. Voor de klassen 4 tot en met 6 wordt het grote Driekoningenspel opgevoerd door een spelersgroep uit de regio.

 

Carnaval

In het vroege voorjaar, wanneer de natuur weer wakker wordt, de nachtvorst en de eerste warme zonnestralen elkaar afwisselen en de vogels hun lokroep beginnen te zingen, vieren we het Carnavalsfeest. In de kleuterklassen is het de viering van het eerste ontwaken in de natuur: Moeder Aarde die de wortelkinderen wakker maakt, zodat alles weer kan groeien en bloeien. Er worden pannenkoeken gegeten en het oudermuziekorkest komt langs met vrolijke muziek. De kinderen en de leerkrachten van klas 1 tot en met klas 6 komen die dag verkleed op school. Elke klas heeft een eigen thema. Klas 6 opent het feest op het plein met een zelfbedachte naam voor de school. In de klassen en in de zaal wordt het feest voortgezet met spel, muziek en creatieve optredens.

 

Palm Pasen en Pasen

Als de lente in het land is gekomen en de dagen weer langer worden, vieren we het Palmpaasfeest als opmaat voor Pasen. De kinderen maken een eigen Palmpaasstok. De kleuters maken deze samen met hun juffen en de kinderen van klas 1 en 2 met behulp van de hogere klassen. Op de vrijdag voor Palmzondag lopen de kinderen zingend in de Palmpaasoptocht door de straten. De ouders verwelkomen de stoet op de terugweg door op het plein een haag te vormen met een boog van voorjaarstakken. De kinderen van klas 4 brengen de Palmpaasstokken met mooie liederen als geschenk naar het verpleeghuis Leendert Mees.

Op de laatste schooldag voor Pasen wordt er in de kleutertuin gezocht naar paaseieren en is er een Paasmaaltijd in de klas. De kinderen uit de hoogste klassen maken gezamenlijk voor elkaar een paasbuffet. In de zaal is er een Paasviering met muziek, zingen en een verhaal. In de klassen worden mooie tekeningen, schilderingen en boetseerwerk gemaakt rond de thema’s nieuwleven, ontwikkeling, metamorfosen.

 

Pinksterfeest

Pinksteren wordt vijftig dagen na Pasen gevierd. De naam Pinksteren komt van het Griekse woord pentékosté wat vijftig betekent. Pinksteren is op school een feest van licht en kleur. De oudste jongen en het oudste meisje uit de kleuterklas vormen een bruidspaar. Dit Pinksterbruidspaar symboliseert de verbintenis tussen moeder aarde en de zon, waardoor het land weer vruchtbaar wordt. De bloemen in de boog en in de kransen van de kinderen zijn zelfgemaakt, van papier. Dit symboliseert het mensenwerk dat nodig is om de wereld een beetje mooier te maken. De kinderen dansen op het schoolplein rond de meiboom. De boom draagt kleurige linten, waarmee de kinderen uit de hogere klassen ingewikkelde vlechtpatronen maken.

 

Sint Jan – rond 21 juni

Sint Jan markeert een overgangsperiode in de natuur. Deze dag valt samen met het midzomerfeest dat van oudsher op veel plaatsen in Europa wordt gevierd. Het Sint Jansfeest neemt als zomerfeest een belangrijke plaats in om stil te staan bij de jaarcyclus. We vieren dit met alle ouders en kinderen in het open veld. Er worden kransen gevlochten van gras met bloemen erin. Er is een orkest, gevormd door leerkrachten en ouders. Er wordt samen gegeten. Iedereen neemt iets mee voor het zomerbuffet. Er worden allerhande spelletjes gedaan, geschikt voor jong en oud. Tenslotte wordt met fakkels het grote vuur ontstoken door de kinderen van de vijfde klas. We zingen samen liederen en luisteren naar een verhaal. Als het vuur wat lager brandt, springen de kinderen over het vuur heen. De eersteklassers en tweedeklassers met hun ouders, de oudere kinderen alleen. Zo sluiten we de rij van jaarfeesten af voor de zomervakantie begint.

Contact

het Zonnewiel Vrijeschool De Bilt
Weltevreden 6
3731 AL De Bilt
Tel: 030 221 04 30
Meer contact